سخن ها را بشنویم

sokhanhaaraabeshnavim

فرهنگ ایران شبیه به کرۀ ماه است؛ یک نیمرخ روشن دارد و یک نیمرخ تاریک. باید یکی را پاس داشت و دیگری را از تأثیرش کاست.

سخن‌ها را بشنویم، محمدعلی اسلامی نُدوشن، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، ۱۳۸۵

اشتراک‌گذاری

قند پارسی

وب سایت بی بی سی فارسی صفحه ویژه ای با نام “قند پارسی؛ هزار سال پس از سرایش شاهنامه” منتشر کرده است که  می توان مطالب درخور توجه ای در آن یافت. به دوستانی که چون ما دغدغه ی زبان فارسی  دارند پیشنهاد می کنم حتماً سری به این صفحه ی ویژه در این نشانی بزنند.
اشتراک‌گذاری

در محضر استاد

هوشنگ سیحون - Seyhoon - serin.blogfa.com (2)

نشستن پای صحبت استاد سیحون در آخرین گفتگوی ایشان با بی بی سی فارسی را در اینجا به همه ی دوستان پیشنهاد می کنم. بدون نیاز به هیچ توضیح اضافه ای!

اشتراک‌گذاری

نونِ نوشتن

یک مصاحبه ی یک ساعت و سیزده دقیقه ای با محمود دولت آبادی می تواند من را مجبور کند که همه ی کار و درس و گرفتاری ام را کناری بگذارم و سرخوشانه پای سخن این مرد بنشینم.

اشتراک‌گذاری

می تراود مهتاب

IMG_8441 copy

می تراود مهتاب

می درخشد شب تاب

نیست یکدم شکند خواب به چشم کس ولیک
غم این خفته چند
خواب در چشم ترم می شکند.

نگران با من استاده سحر.

صبح میخواهد از من
کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر.
در جگر لیکن خاری
از ره این سفرم می شکند.

نازک آرای تن ساق گلی
که به جان اش کشتم
و به جان دادم اش آب.
ای دریغا! به برم می شکند.

دست ها می سایم
تا دری بگشایم.
بر عبث می پایم
که به در کس آید.
در و دیوار به هم ریخته شان
بر سرم می شکند.

می تراود مهتاب
می درخشد شب تاب
مانده پای آبله از راه دراز
بر دم دهکده مردی تنها
کوله بارش بر دوش
دست او بر در، می گوید با خود:
غم این خفته چند
خواب در چشم ترم می شکند.

اشتراک‌گذاری

مجمع الاساتید

حدود چهل سال پیش، در اوایل دهه پنجاه شمسی، مسعود بهنود روزنامه نگار و مجری تلویزیون آن زمان، با چند نفر از موسیقیدان های مهم آن زمان گفتگوهایی انجام داده که بعضی از آن ها با کیفیت قابل توجه ای برجای مانده است. گزیده ای از این گفت و گو ها با اساتید مسلم موسیقی ایرانی را می توانید با نام گل های ماندگار ببینید و بشنوید.

اشتراک‌گذاری