کلیشه

– چه کار می کنی؟

– در راستای هدفم گام بر می دارم!

اشتراک‌گذاری

ته خط

تجریش
قیطریه
شهید صدر
قلهک
دکتر شریعتی
میرداماد
شهید حقانی
شهید همت
مصلی
شهید بهشتی
شهید مفتح
هفت تیر
طالقانی
دروازه دولت
سعدی
امام خمینی (ره)
پانزده خرداد
خیام
مولوی
شوش
ترمینال جنوب
خزانه
علی‌آباد
جوانمرد قصاب
شهر ری
باقر شهر
شاهد
حرم مطهر
کهریزک

اشتراک‌گذاری

بیلبورد

خواهرم حجابت را

برادرم نگاهت را

عزیزم جگرت را!

اشتراک‌گذاری

کنکوری

بعضی آدم ها دنبال حل مشکلاشون نیستن؛ دنبال مشکل می‌گردن برا راه‌حل‌هایی که بلدن. این سبکِ کنکوری زندگی کردن است. روش تستی!

اشتراک‌گذاری

یک عاشقانه ی ناآرام

مدرک دکترایم را که گرفتم به وطن بازخواهم گشت. نیسانی خواهم خرید. آبی رنگ، پلاک شهرستان. تصویری که از نیم رخ من کشیده ای را می چسپانم گوشه ی آینه عقب که هر وقت خواستم به پشت سر نگاهی بیندازم خودم را در آینه ی تو ببینم. هرپنجشنبه بعد از ظهر چادر نماز سفید گلدارت را سرت می کنی. بچه ها را سوار می کنیم، پسرها بیرون آن پشت، دخترها داخل پیش خودمان. می رویم زیارت. می دهم پشت نیسان به خط خوش، درشت بنویسند:

” تو ” همیشه ردیف باش             قافیه هایش با من


اشتراک‌گذاری

یک داستان مینیمال

– تق تق…

– اهم!!

اشتراک‌گذاری