بیلبرد

بیا گپ بزنیم. هیچکس تنها نیست. راه تورا می خواند. از تهران تا پاریس راهی نیست. چرا پاریس. چون مهم هستید. هواى شمارا داریم. در دورترین نقاط نیز همراهتان خواهیم بود. زندگى کنید. هیجان بدون مرز. بدون قید و شرط. زندگى منتظر نمى ماند.

اشتراک‌گذاری